Entiteiten, Symptomen en Channeling (1)

Blog-Entiteiten,Symptomen en Channeling

I

n deze blog

reeks geef ik je een kijkje in de keuken van de Geestenwereld, de Lichtwereld en Spiritualiteit. Je leert over de verschillende soorten geesten die rondwaren over de aarde. En je leert hoe ook jij geesten kunt leren waarnemen. Dat is helemaal niet zo eng of gevaarlijk als het klinkt…meestal, want er zijn uitzonderingen! In deze blog-reeks zal ook duidelijk worden waarom een huiszuivering gewenst en vaak noodzakelijk is.

Maar eerst: is er leven na de dood?
Geesten zien is een boeiend onderwerp. Miljoenen mensen beweren er weleens één te hebben gezien. Zijn die geestwaarnemeningen echt of berusten ze op fantasie? Kun je het ook leren? Wat zijn er eigenlijk voor soort geesten? Is het gevaarlijk? Allemaal vragen die om een antwoord roepen. Hier volgt een boeiende reis door de geestenwereld van vandaag.

Wat roept het waarnemen van geesten bij jou op? Voelt het als iets natuurlijks of krijg je er de koude rillingen van? Roept het angst op bij je? Of ben je er helemaal vertrouwd mee? Heeft het ooit gespookt bij jou? Er valt heel wat te vertellen over geestverschijningen en waarnemingen. Heel wat mensen hebben er zelf ervaring mee of kennen mensen die dat hebben.

De angst van de mens
Mensen denken bij de aanwezigheid van een entiteit vaak dat deze slecht is. Dit is echter in het algemeen niet het geval. Het waarnemen van geesten maakt mensen bang. Dit komt mede door de eerste angstreactie en onwetendheid van mensen voor het onbekende.

Contact maken. Met andere woorden ‘Channeling’
Channeling is een vorm van telepathische communicatie tussen mensen en andere entiteiten, meestal uit hogere dimensies. Deze wezens kunnen geesten van overledenen zijn, je Hogere Zelf, buitenaardse wezens, engelen, natuurgeesten, of zelfs dieren en huisdieren.

Een channeler kan kiezen wie of wat zij wenst te channelen. Soms gebeurt dit op verzoek van een derde, dit wordt dan vaak een reading genoemd. Als de andere partij wil communiceren, komt de verbinding tot stand en kan de channeling beginnen.

Hoe werkt het?
Om te kunnen channelen hoeft de ontvanger meestal niet in een diepe trance te gaan of zijn lichaam aan de zender over te geven. Ik concentreer me alleen op de entiteit die gechanneld wordt, en spreekt uit of schrijft op wat er doorkomt. Om een verbinding te kunnen maken, moeten de energie van de ontvanger en de zender zich op een gelijk niveau bevinden. Als er een entiteit uit een hogere dimensie gechanneld wordt, zal de ontvanger haar vibratie normaal gesproken moeten verhogen en de zender zijn frequentie moeten verlagen. Het verhogen van je vibratie gebeurt door gevoelens van dankbaarheid, liefde en harmonie op te roepen en je hoofd vrij te maken van alle andere gedachten. Volledige afstemming dus op de zender.

Er bestaan ook channelings waarbij de geest van het medium even een stapje opzij doet. Hierdoor krijgt de andere energie de ruimte om binnen te komen en het lichaam te gebruiken voor een bepaalde tijdsperiode. Deze verschuiving van energie kan seconden of minuten duren. Mensen die aura’s zien, kunnen de verschuiving waarnemen.

Bescherming
Voor aanvang van channeling is het meer dan raadzaam om bescherming te vragen. Dit doe ik altijd aan de hoogste Lichtwezens zoals o.a. Aardsengel Michael en opgestegen Lichtmeester Saint-Germain. Er bestaan in de andere dimensie namelijk ook entiteiten die niet noodzakelijkerwijs het beste met de channeler voor hebben, en in uitzonderingsgevallen zelfs tijdelijk bezit kunnen nemen van deze persoon.

Ook voor je beschermengel geldt de universele Wet van Niet-Inmenging, die ook voor buitenaardsen geldt ten opzichte van lagere beschavingen.
Dat betekent dat het als ongewenste bemoeienis gezien wordt als de beschermengel zelf zou besluiten om bepaalde entiteiten te verhinderen om door te komen bij de channelende persoon, als de channeler daar zelf niet specifiek om gevraagd heeft. Als je om bescherming vraagt, heeft hij die bevoegdheid wel.

Symptomen waaraan je entiteiten in je huis kunt herkennen
Er zijn diverse manieren waarop je kan onderzoeken of er sprake is van entiteiten, bijvoorbeeld in een huis. De aanwezigheid van entiteiten kan (onbewust) leiden tot klachten zoals:

 • Spanning ervaren en onrustig zijn: fysiek, emotioneel of mentaal. Dit kan ook gelden voor huisdieren.
  Stress hebben.
  Pijn aan je nek of schouders hebben.
  Slaapproblemen hebben.
  Vermoeid zijn: niet fit wakker worden.
  Verslavingen hebben.
  Angst hebben.
  Depressief zijn, lusteloosheid, nergens meer zin in hebben.
  Onverklaarbare andere emoties als boosheid ervaren.
  Negatieve gedachten hebben en negatief gedrag hebben, bijvoorbeeld alsmaar kritisch zijn.
  Een negatieve energie in huis voelen. Misschien voel je je bekeken, hoor je onverklaarbare geluiden, geuren, temperaturen of stoort apparatuur (lichten gaan bijvoorbeeld onverklaarbaar aan/uit of batterijen lopen onverklaarbaar snel leeg).
  Een slechte concentratie hebben.
Tip: raadpleeg bij klachten ook een arts!

Soms worden de bovenstaande klachten, als zij door aanwezigheid van een entiteiten worden veroorzaakt, ‘geest symptomen‘ genoemd. Deze term is echter onjuist omdat het niet wetenschappelijk bewezen is dat de aanwezigheid van entiteiten tot ziekte leidt. Het woord symptomen kan namelijk alleen in relatie tot ziekte worden gebruikt. Wel geloof ik dat iemand zich, net zoals door de aanwezigheid van levende mensen, ook door entiteiten ziek kan voelen en dat dit tot allerlei andere klachten kan leiden. De klachten kunnen van persoon tot persoon variëren.

Omdat de bovenstaande energieën vaak niet voedend voor jou als mens zijn en als negatief worden ervaren, wordt er ook wel gesproken van ‘kwade geesten’, ‘negatieve entiteiten’ of ‘demonen’. In het dagelijks leven zou er bij levende mensen gesproken worden van ‘kwade of negatieve mensen’.

Binnenkort deel 2 in deze reeks.

Jan 2018
Jan 2017
Mar 2016
Feb 2016
Jan 2016
Dec 2015