Toekomst voorspellen

Blog.Ik-zie..ik-zie
Ik zie..ik zie..…..net zoveel als jij!

Toekomst voorspellen, hoe zit dat nou?

Regelmatig wordt aan mij gevraagd of ik in de toekomst kan en wil kijken om voor hen zelf of voor een dierbare kan zien wat er in de toekomst op hem of haar ligt te wachten. Wellicht is het dan nu de tijd om hierover een verhelderend artikeltje te schrijven. Per slot, u wilt toch niet uw leven door mij laten bepalen? Of toch wel?

Het vakgebied Energetisch Coach, Medium & Trance Healing Therapeut en dan vooral het Medium aspect roept soms wat vragen op en zorgt voor de nodige aannames.

Laat ik eens beginnen met het gegeven dat er ‘oud’ en ‘nieuw’ mediumschap bestaat. Het ‘oude’ mediumschap hield en houdt zich vooral bezig met het voorspellen van de toekomst en boodschappen overbrengen van overledenen. Dat laatste is heel mooi werk om te doen en voor velen is dit ook nodig om op deze manier hun verdriet en verlies makkelijker een plaats te kunnen geven. Het is immers goed en geruststellend om te weten dat een dierbare aan gene zijde het goed maakt.

Het ‘nieuwe’ mediumschap echter houdt zich met andere zaken bezig, waarbij het uiteraard voor kan komen dan overleden dierbaren zich melden, maar vaak is dat dan omdat er nog een band verbroken mag worden opdat de overledenen verder kan met zijn of haar taken in het hiernamaals.

Op mijn eigen ‘nieuwe’ wijze, die onder het ‘nieuwe’ mediumschap valt, mag ik het werk uitdragen en mensen verder helpen met en in hun eigen processen. Dat is de taak die ligt te wachten in de huidige tijd, de nieuwe tijd waarin we leven. In deze tijd is het van belang dat mensen hun eigen keuzes maken, hun eigen pad volgen en in hun eigen kracht komen te staan. Niet meer afhankelijk blijven van wat en wie dan ook. Hulp is daarbij vaak nodig en gelukkig is die er ook.

Ik mag mensen helpen door middel van het mediumschap, waarbij ik inzichten zie, hoor en voel. Coaching en Trance Healing kan toepassen om de processen van angst, verdriet, terugkerende patronen, verlies en nog vele andere zaken inzichtelijk te krijgen en te transformeren. Samen gaan we op zoek naar de oorzaak en ‘veranderen/healen’ die gebeurtenis zodat de negatieve doorwerking, die nog in het NU aanwezig is, verdwijnt. Dit is vaak hard werken maar de blijdschap en soms letterlijk de bevrijding daarna is groots! De insteek is altijd om het traject zo kort mogelijk te houden en vaak zie ik dan ook dat de pauzes tussen de sessies na een aantal sessies langer worden en mijn cliënten na verloop van tijd weer helemaal zelf kunnen en vrolijk en blij hun leven hervatten. Dit hele traject wordt in het algemeen als verlichtend en bijzonder prettig ervaren.

Heeft dit artikel u een andere kijk op het mediumschap gegeven en bent u nieuwsgierig geworden? Wilt u ook een consult of wilt u deelnemen aan één van de Spirituele Reizen & Vakanties? Kijk dan op mijn website, www.ziejezelf.nl naar de mogelijkheden en ik heet u van harte welkom. De thee staat klaar! Ik ontmoet u graag!

Warme groet,

Marian


Jan 2018
Jan 2017
Mar 2016
Feb 2016
Jan 2016
Dec 2015